Miksi ostaa?

Vihreä Aalto kirja on  ensimmäinen merkittävä suomenkielinen teos vihreämmästä liiketoiminnasta, strategiasta, yrityksistä, ideoista ja vaikuttajista  eri toimialoilla.

Kirja:

⁃  osoittaa miten vihreämpi strategia tuottaa yhtäaikaisesti sekä taloudellisia hyötyjä että ympäristöhyötyä. Teos kertoo miksi nämä eivät ole vaihtoehtoisia vaan toisiaan tukevia tavoitteita. Samalla kumotaan vanhentuneita käsityksiä siitä, että ympäristöystävällisyys olisi kustannuksia lisäävää, muusta liiketoiminnasta erillistä toimintaa.

⁃  yritysten liiketoiminta ei ole vain tuottojen maksimointia  ja osakkeenomistajien tuotosta huolehtimista vaan yrityksen olemassaolon suuremman tarkoituksen toteuttamista sekä vastuullisemman liiketoiminnan harjoittamista.

⁃  auttaa ymmärtämään syvällisemmin vihreämpää liiketoimintaa ja sen tuottamia hyötyjä ja sekä antaa neuvoja soveltaa käytäntöjä omassa liiketoimintantaympäristössä

⁃  näyttää miten vihreä liiketoiminta lisää merkittävästi kannattavuutta, markkinaosuutta, asiakasuskollisuutta ja myyntiä

⁃  tarjoaa käytännöllisen työkalupakin strategioita ja käytäntöjä, jota hyödyntämällä yritys voi  toteuttaa vihreämpää liiketoimintaa

⁃  kertoo miten tehdä yritys entistä houkuttelevammaksi työpaikaksi huippuosaajille sekä miten sitouttaa nykyistä henkilökuntaa.

⁃  tarjoaa välineitä asiakkaiden ja kumppaniverkoston sitouttamiseksi

⁃  antaa eväät vastata median ja sidosryhmien paineeseen  muuttaa liiketoimintaa vihreämmäksi

⁃  auttaa saamaan etumatkaa kilpailijoihin

⁃  antaa välineet johtamaa proaktiivisesti oman toimialueen kehitystä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

⁃  Kirjan ainutlaatuinen materiaali pohjautuu 50 huippujohtajan haastatteluun Kalifornian Piilaaksossa ja Suomessa ja sisältää johtajien omia kehitystarinoita vihreän liiketoiminnan tuottamista tuloksista.